Category: Nákup Ostrova

Čvn 11

Příspěvky na Ostrov

Vážení rodiče a drahé sestry, jistě již víte o blížící se velké investici- nákupu skautského Ostrova. Ačkoliv jej nazýváme skautským jejím vlastníkem jsou Sokolové. Přes veškerou několikaletou snahu koupit tento pozemek se nám podařilo až letos získat možnost jeho odkoupení. Na rozdíl od mnoha ostatních středisek máme v centru města kousek vlastní přírody, nemusíme se …

Continue reading

Dub 24

Skautky a skauti z Turnova – pojďme si koupit Ostrov

Vážené dámy, páni, příznivci skautingu, bratři a sestry, turnovské středisko Junáka se svými 330 členy usilovně pracuje na koupi pozemku pod základnou na Ostrově. Letos si připomínáme, že skauting v Turnově byl založen právě před 100 lety. Za celou dobu svého fungování byl celkem třikrát zakázán nacistickými a komunistickými režimy. Ty nikdy nepodporovaly naše zanícení …

Continue reading